Are You FREE? Musicfestival

Are You FREE? Musicfestival

When: 
16 October 2015 (All day) to 17 October 2015 (All day)

The 8. edition of Are You FREE?
JAZZ & IMPROVISED MUSIC
A nemzetközi együttműködés jegyében - v duchu medzinárodnej spolupráce - In the spirit of international cooperation

Program:

október 16.
VMK Moziterem - MsKS Kinosála - Culture House Movie:
20:30 – Tóth Viktor Tercett (HU/SK)
22:00 – Oko za oko - Szemet szemért - Eye for eye
Súčasná videoopera Mira Tótha
Miro Tóth kortárs videooperája
Contemporary video opera of Miro Tóth (SK/HU/AT)
NFG klub:
23:00 – Afterparty - Hank the DJ (SK)

október 17.
NFG Klub
13:00 – Nemzetközi zenei műhely - Medzinárodná hudobná tvorivá dielňa -International music workshop
Vezeti - vedie - leader: Grencsó István (HU)
KMG - Galéria súčasných maďarských umelcov - Gallery of modern hungarian artists
18.00 - Calcutta Trio (HU) indiai zene - indická hudba - music from India
NFG Klub
20:30 – Grencsó Dream Team Community (HU)
22:00 – Mikko Innanen & Innkvisitio (FIN)
23:00 – Jam session

www.naconxypan.sk

Főszervező / Hlavný organizátor / Organiser:
Na´Conxypan
Társszervezők / Spoluorganizátori / Coorganisers:
Jazz Klub DS, VMK DSZ, NFG Klub, Családi Könyvklub, Durvacrew

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2015
S finančnou podporou samosprávy mesta Dunajská Streda