Vadim Neselovskyi/Tamara Lukasheva

Back to list

Vadim Neselovskyi/Tamara Lukasheva

Dates: 
From 18 July 2023 to 23 July 2023
Musicians: 
Vadim Neselovskyi (p), Tamara Lukasheva (voc)