Stichting Jazz International

Where:
Rotterdam
3001
Rotterdam
Netherlands
Description: 

Jazz International Rotterdam (JIR) is een netwerkorganisatie, die op diverse podia voor verschillende publieksgroepen allerlei vormen van jazz en cross-overs presenteert. Jazz International heeft geen eigen podium en ambieert dat ook niet. JIR is gericht op samenwerking met de in de stad Rotterdam functionerende muziekpodia en daarmee verwante initiatieven. Het netwerk vormt de grondslag van JIR, met het doel een volwaardig concertaanbod van jazz en improvisatiemuziek te realiseren. JIR wil de voordelen en synergie laten zien die kunnen ontstaan wanneer in jazz en geïmproviseerde muziek geïnteresseerde partijen binnen de stad (en daarbuiten) samenwerken.

JIR ziet het als haar taak belangstelling voor de ontwikkelingen in de jazz- en improvisatiemuziek (met cross-overs naar andere muzieksoorten) in Rotterdam te bevorderen en wil een ontmoetingsplaats zijn voor professionele en amateurjazzmuzikanten.

Jazz International stelt zich ten doel een uitnemend jazzklimaat in Rotterdam te creëren, zowel voor publiek als voor de (professionele) muzikanten.

JIR programmeert hedendaagse nationale en internationale jazz en improvisatiemuziek. Zij streeft naar een programma van nationale en internationale allure.

JIR draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe publieksgroepen en nieuwe podia in de stad.