Rikskonsertene - Norwegian Concert Institute

Description: 

Rikskonsertene er Norges største produsent og formidler av konserter. Les mer på: www.rikskonsertene.no

Rikskonsertene formidler konserter til hele Norge. Årlig står vi bak ca 10 000 konserter, fordelt på offentlige konserter, skolekonserter og barnehagekonserter.