Midtnorsk Jazzsenter (MNJ)

Where:
Dokkparken 4
7481
Trondheim
Norway
Description: 

Midtnorsk jazzsenter er en stiftelse som driver utviklingsarbeid innenfor jazz og beslektede musikkformer i Midt-Norge.

Fomålet til stiftelsen er i følge vedtektene:

Stiftelsen Midtnorsk jazzsenter skal fremme kulturtilbudet innen jazzmusikk i Trondheim og regionen bestående av de tre midtnorske fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag:

• Å drive formidling av jazz og beslektet musikk i form av konserter og turneer.

• Å arbeide for utvikling av både det profesjonelle og det fritidsorienterte utøvermiljøet innenfor jazzsektoren.

• Å virke som et kompetansesenter og være et service-, samarbeids- og kontaktorgan for jazzmiljøet i Midt-Norge.