AMJM - Associacio De Musics De Jazz I Musica Moderna De Catalunya

Where:
Passeig Colom 6,
08002
Barcelona
Spain
Description: 

L’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM) és una entitat cultural, democràtica i de caràcter sindical creada amb la finalitat d’agrupar els músics professionals de jazz i música moderna de Catalunya per aconseguir millores culturals, socials i econòmiques. L’AMJM forma part de la Unió de Músics de Catalunya i altres entitats en defensa del sector.

Objectius

•    Representar i defensar els interessos professionals, econòmics, laborals, socials i culturals del col·lectiu de músics i servir de locutor legitimat davant les institucions

•    Proporcionar serveis i assessorament als afiliats, especialment en qüestions jurídiques i econòmiques.

•    Fer promoció de la música i activitats dels socis.

•    Col·laborar amb altres entitats i institucions en totes aquelles accions i iniciatives en benefici del col·lectiu. Actualment l’AMJM forma part dels següents organismes: Unió de Músics de Catalunya (UMC), Consell Català de la Música (CCM) i la Federación de Asociaciones de Músicos de Jazz y Música Moderna del Estado Español (FAM).

Related clubs