Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra

Description: 

Festival anual internacional de música celebrado no Casco Vello de Pontevedra, habitualmente en Xullo e gratuito, no que teñen cabida artistas de jazz, blues e xéneros afins.