Buster Podium

Where:
Kaasrui 1
2000
Antwerpen
Belgium
Description: 

Het Cultureel Platform BUSTER vzw is te beschouwen als een kunstenvereniging [1] met zetel in het centrum van de Stad Antwerpen. 

De vzw kan je een artistiek laboratorium noemen. 

Er wordt gestreefd naar een kunstzinnig programma met als motto ‘Anders dan anders’.

Zowel professionelen als artiesten in wording [2] krijgen de ruimte aangeboden om nieuwe producties of nieuw werk te brengen zonder creatieve grenzen, dus ook los van commerciële beperkingen. 

Omdat nieuwe en experimentele producties weinig tot geen kansen krijgen in het omliggende ‘commerciële’ circuit, wil het Cultureel Platform BUSTER net voor hén een thuis zijn, het wil een plek zijn waar artiesten zich creatief vrij kunnen voelen. Op deze manier wil de vzw helpen aan de creatie, uitbouw en groei van het artistieke landschap en zodoende artistiek vernieuwend zijn.

Deze formule is gaandeweg gegroeid vanuit de reële behoefte van de artiesten zelf naar een plek om te experimenteren, om hun creativiteit te kunnen ontplooien. Het Cultureel Platform BUSTER wil de komende jaren blijvend tegemoetkomen aan die nood.