Yoshida Tatsuya

Agencies Proposals

Band From / to Line up Agency
TOH-KICHI - September 2016 2016-09-27 to 2016-09-30 Fujii Satoko, Yoshida Tatsuya AKAMU