Midtnorsk Jazzsenter (MNJ)

Midtnorsk jazzsenter er en stiftelse som driver utviklingsarbeid innenfor jazz og beslektede musikkformer i Midt-Norge.

Fomålet til stiftelsen er i følge vedtektene:

Stiftelsen Midtnorsk jazzsenter skal fremme kulturtilbudet innen jazzmusikk i Trondheim og regionen bestående av de tre midtnorske fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag:

• Å drive formidling av jazz og beslektet musikk i form av konserter og turneer.

• Å arbeide for utvikling av både det profesjonelle og det fritidsorienterte utøvermiljøet innenfor jazzsektoren.

• Å virke som et kompetansesenter og være et service-, samarbeids- og kontaktorgan for jazzmiljøet i Midt-Norge.

Dokkparken 4
7481 Trondheim
Norway
Phone: 47 41 542095
Jazz Expo Trondheim 2015  on Tue, 17/11/2015 - 16:09  PDF version
Midtnorsk jazzsenter (MNJ) organize a new event in Trondheim (Norway) Wednesday November 18th 2015 called “Jazz Expo Trondheim 2015”. Please see program attached.   Program: Singers from Trondheim Voices & Asle Karstad/Maccasolve sound design (www.trondheimvoices.no)...