StåOppJazz

clubs

Siden oppstarten i 2003 har studenter og andre troppet opp i Kvarterets øverste etasje de lørdagene StåOppJazz arrangerer konserter. Det er ingen grunn til å tro at dette blir annerledes, da programmet fremdeles holder et høyt nivå. I 2004 vant vi også Bergensprisen for «Årets klubb».

Høsten 2011 inngikk Aktive Studenters Forening og Bergen Realistforening et samarbeid om StåOppJazz! Felles for oss er at vi benytter oss av Kvarteret som konsertlokale, men booker uavhengig og til forskjellige datoer i løpet av semesteret. Enda flere konserter og et enda bredere tilbud!

Olav Kyrres gate 49
5015 Bergen
Norway
Phone: 90020822