Holbaek Jazz Klub

clubs

Holbæk Jazzklub, som har eksisteret siden 1955 og i sin nuværende form siden 1996, er en ikke kommerciel forening hvis formål det er at præsentere jazz med danske og udenlandske kunstnere af høj kvalitet, for derigennem både at give publikum gode musikalske oplevelser og udbrede kendskabet til jazz i almindelighed, men også at virke som inspiration for det lokale musik- og kulturliv.

Gasværksvej 9,
4300 Holbæk
Denmark
Phone: 45 59 436307
Fax: 45 59 436307