Irabagon Jon

saxes

United States

Agencies Proposals

Band From / to Line up Agency
JON IRABAGON SOLO
2017-04-01 to 2017-04-30
Irabagon Jon Saudades Tourneen
JON IRABAGON QUARTET
2017-09-01 to 2017-10-31
Irabagon Jon, Perdomo Luis, Royston Rudy Saudades Tourneen